כללי


משרד אורי דהן ושות' מתמחה בייעוץ כלכלי ועסקי. למשרד מוניטין מקצועי, דיסקרטי, דינאמי, אמין ואובייקטיבי. המשרד מבצע עבודות ומלווה באופן שוטף מגוון רחב של לקוחות, לרבות חברות, גופים ציבוריים, עמותות וכד'.

המשרד עוסק במגוון תחומי פעילות בנושאים כלכליים ועסקיים: תכניות עסקיות, חוו"ד כלכליות על עסקים, חברות ופרוייקטים - עבור גופים מוסדיים ופרטיים המבוססות על ניתוח הדוחות הכספיים ומידע אחר, ליווי הליכי פיתוח עסקי ושיווקי, תכנון, גיבוש ויישום אסטרטגיה עסקית, ליווי כלכלי ועסקי שוטף, בדיקות כדאיות כלכליות, הכנת תיקים למשקיעים, הערכות שווי כלכליות לחברות ולפרוייקטים, ליווי במסלולי הסיוע השונים של המדינה (מפעלים מאושרים, קרן השיווק לחו"ל, המדען הראשי, קרנות, הלוואות, ערבויות וכד') הכנת תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות, תמחור הון וליווי השקעות מורכבות, ליווי הליכי רכישה ומיזוג חברות, ייצוג משקיעים, חוות דעת כלכליות מגוונות לרבות חוו"ד מקצועיות לבתי משפט ו/או לצרכי הליכי מו"מ ופישור במחלוקות משפטיות, תמחיר, בקרה פנים ארגונית ועוד.


להלן ממוקדת הפעילות לפי תחומי התמחות:


  יעוץ וליווי לסקטור הפרטי


בעבודה עם הסקטור הפרטי, אנו עוסקים גם בסיוע ובליווי למגוון עסקים וחברות - בתחומי הניהול, השיווק, התפעול הפיננסי והמימוני, פיתוח עסקים, תכנון ויישום אסטרטגיה עסקית ושיווקית, ניהול הכספים, ניהול מערך המידע הפיננסי, תכנון וסיוע אופרטיבי בביצוע תכניות שיקום, הבראה ופיתוח, הגדרה והטמעת נהלי עבודה בכלל לרבות נהלי עבודה שיווקיים ונהלי עבודה פיננסיים וממוחשבים, תכנון אסטרטגי ואיתור נקודות תורפה אסטרטגיות, וכד'.

למוסדות ולחברות גדולות ובינוניות אנו מציעים גם סיוע בתכנון תקציבי ותזרימי, בקרה תקציבית ותזרימית, בניית מודלים ממוחשבים לתכנון ולבקרה, תמחור פעילויות הארגון, בקרה תמחירית ובמודלים תמחיריים, בדיקות כדאיות תוך שילוב אופטימאלי של יעדים כלכליים עם יישום מטרות הארגון וסיוע בתכנונם ובהטמעתם.


  עבודה עם הסקטור הציבורי וגופים ציבוריים


יעוץ וליווי במגוון תחומים הכוללים בחינות כדאיות מנקודות ראות הסקטור הציבורי או הגוף השלטוני לעומת הסקטור הפרטי, מתן חוות דעת לשאלות כלכליות הכרוכות בהפעלת מדיניות ציבורית, קידום, הכוונה וניהול פיננסי של פרוייקטים מורכבים, סיוע בתכנון בהכנה, בהצגה ובמעקב אחר ביצוע ובקרה של תקציבים, הכנת מצגות והצגתן בפני מקבלי החלטות.


  עבודת מחקר וניתוח כלכלי


המשרד מבצע מגוון עבודות מחקר וסקירות כלכליות ועסקיות ברמות מאקרו כלכליות וברמות ענפיות, בחינת מאפיינים כלכליים למבנה ענפים ושווקים, ניתוח כלכלי של תהליכים, תכנון וניתוח הצדדים הכלכליים בפרוייקטים שונים בביצוע, ניתוחים מימוניים, ניתוח וטיפול בנושאים הקשורים בתעריפי שירותים שונים.

בונה אתרים אתר-טוב