Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

  • משרד אורי דהן ושות'- הינו משרד ייעוץ מוביל, פעיל מזה כ- 25 שנה, עוסק במגוון תחומי ייעוץ כלכלי ועסקי, פיננסי ואסטרטגי.   למשרד מוניטין מקצועי, דיסקרטי, דינאמי, אמין ואובייקטיבי.
  • המשרד עוסק בהכנת מגוון עבודות כלכליות, חוות דעת כלכליות, מחקר כלכלי, עסקי ושיווקי, מסמכי מדיניות, ייעוץ וליווי בפיתוח והכוונה עסקית וכלכלית  –  לחברות ציבוריות ופרטיות, רשויות ציבוריות, גופים סטטוטוריים, מגוון עסקים, מוסדות ועמותות, לסקטור הציבורי  –  במגוון ענפי המשק: תשתיות ובנייה, תעשייה, מסחר, שוק ההון, תקשורת, אנרגיה ועוד.

    תחומי העיסוק העיקריים של המשרד כוללים – חוות דעת מומחה לבתי משפט ולתהליכים משפטיים, במגוון נושאים כלכליים ועסקיים: הפרות הסכמים, תביעות ייצוגיות, הגבלים עסקיים, תמחור ותעריפים, הערכות שווי חברות, עסקים ופרויקטים, חוות דעת לתיקי גירושין, אקטואריה, הערכות שווי מוניטין ונכסי קריירה, היבטים כלכליים של צווי הקפאת הליכים והסדרי נושים לבתי משפט ועוד,

    תכניות עסקיות ומצגות עסקיות, בדיקות התכנות כלכלית ובדיקות כדאיות כלכלית במגוון תחומים עם דגש לתחומי נדל"ן, עבודות כלכליות בתחומי התחדשות עירונית, בנקאות השקעות, ייעוץ וליווי השקעות בשווקי ההון, ליווי הליכי מיזוג ורכישת חברות, גיוסי מימון ממשקיעים, בנקים ונותני אשראי אחרים, בחינת יכולת החזר אשראי וסיכון מקבלי אשראי, קבלת הטבות מדינה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, הרשות לחדשנות, הקרן לעידוד השיווק לחו"ל ועוד.

    סקירות ענפיות ועבודות מחקר כלכלי, עסקי ושיווקי, עבודות אסטרטגיות מגוונות לסקטור הפרטי, למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים, תכניות מתאר בהיבטים הכלכליים, מסמכי אסטרטגיה ומדיניות כלכלית ועוד  (להרחבה ראה תפריט: "תחומי עיסוק").
  • המשרד מציע לרשות לקוחותיו ידע וניסיון נצברים בעבודה מול אלפי לקוחות במגוון תחומים רחב, הבנה מעמיקה של תהליכים עסקיים וכלכליים בתחומי הפיתוח העסקי, האסטרטגיה והשיווק, בתחומי התכנון הכלכלי, מימון, תקציבים, תמחיר ותיערוף, בהגדרה ושיפור תהליכי עבודה ממוחשבים, נהלים עבודה, הגדרות תפקידי עובדים ועוד.
  • עבודת המשרד מאופיינת ב"ראיה רחבה" ובמוכנות, מסוגלת וגמישות להתאמה לדרישות ולצורכי הלקוחות. העבודה נעשית תוך שיתוף הלקוח בשלבי העבודה, בהתאם לאופי העבודה. איכות העבודות, רמת המקצועיות ומתכונת ההגשה מבוקרות בהקפדה ובהתמדה.