Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

גיוסי מימון

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים, טושטשו פרטים מזהים ובמרבית העבודות הוצגה רק תמצית המנהלים.
אין לעשות שימוש בחומר המוצג באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מ"אורי דהן ושות', יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון".

  1. חברת טכנולוגיה – גיוס מימון מקרן בירד (אנגלית)
  2. חברה ליבוא ושיווק מוצרי מזון קפוא – בקשת מימון מהקרן לעסקים בינוניים, מסלול משולב – הון חוזר והשקעות
  3. מוזיאון XXX – גיוס מימון מ"קרן נס", הסוכנות היהודית
  4. חברת תשתיות – בקשת מימון מהקרן לעסקים קטנים, מסלול השקעות
  5. חוות סוסים – גיוס מימון מהחטיבה להתיישבות – מסלול ביסוס משקי
  6. רשת אופנה – גיוס מימון מהקרן לעסקים קטנים
  7. מזון מהיר – גיוס מימון מקרן נתן
  8. גיוס מימון מהקרן בערבות מדינה – גן אירועים
  9. גיוס מימון מהקרן הישראלית להלוואות ללא ריבית
  10. גיוס מימון מהקרן בערבות מדינה – יבוא ושיווק קוויאר ודגים