Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

הערכות שווי חברות ופרויקטים

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים, טושטשו פרטים מזהים ובמרבית העבודות הוצגה רק תמצית המנהלים.
אין לעשות שימוש בחומר המוצג באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מ"אורי דהן ושות', יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון".

 1. הערכת שווי – זיכיון ליבואנית רכב
 2. הערכת שווי – חברת ייזום וביצוע נדל"ן
 3. הערכת שווי – חברת סחר ושינוע גז טבעי
 4. הערכת שווי פעילות עסקית וערך אי תחרות – חברה לשירותי בריאות
 5. בדיקת נאותות – חברה לייבוא ושיווק מיכון משרדי
 6. הערכת שווי חברה וערך מוניטין אישי – רשת מזון מהיר
 7. הערכת שווי חברה לייבוא, ייצור, שיווק והפצת מוצרי קוסמטיקה
 8. הערכת שווי – חברת ייצור ושיווק פתרונות טיפוליים לנשים בגיל המעבר
 9. הערכת שווי – חברה לשירותי טכנולוגיה
 10. הערכת שווי – מכללה ללימודי רפואה משלימה
 11. הערכת שווי חברה – מיכון משרדי שיווק ושירות
 12. הערכת שווי – חברה לצילום אווירי ומיפוי ולהפקת אירועי צילום
 13. הערכת שווי – חברה להשכרת רכבים