Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

הערכת שווי לחברת סטארט אפ

סטארט אפ בתחילת דרכו או חברת סטארט אפ העומדים בפני החלטה עסקית חשובה, כגון גיוס הון, מכירה מלאה או חלקית, השקעה בחברה, הנפקה וכד', נדרשים לרוב לביצוע הערכת שווי חברת סטארט אפ, כדי לנתח ולהעריך נכונה את כדאיות העסקה בפניה עומדים, לחלק את הזכויות בחברה נכון בין בעלי הרעיון והמייסדים לבין הגופים מהם מוזרם ההון לקידום המיזם, באופן המשקף נאמנה את הזכויות המגיעות לכל צד, או כדי לתכנן נכון יותר את המהלכים הרצויים להתפתחות העתידית.

הערכת שווי של חברת סטארט אפ שונה מהערכת חברה ציבורית או תאגיד למשל, שכן אלו דורשים התייחסות לפרמטרים ולמאפיינים ייחודיים לחברה למיזם, בשונה מהערכת שווי בחברה ציבורית ותאגיד מחד ובשונה מהערכת שווי בעסק פרטי מאידך. במקרה זה, ניתן גם להתייחס לבסיס נתונים הכולל לא רק נתוני הכנסות והוצאות, כמקובל בעסקים פרטיים,  אלא גם נתונים פוטנציאל המיזם שאינם משתקפים בדוחות הכספיים.

הערכת שווי לסטארטאפ

כדי להעריך את שוויה של חברת סטארט אפ יש להגדיר את תהליך הערכת השווי בצורה מובנית הכוללת אפיון המיזם והחידוש שהוא מבשר לעולם, אפיון ביצועי העבר ככל שהם קיימים, על בסיס נתונים כספיים, אפיון המתודולוגיה להערכת שווי החברה הפרטית, המבוססת לרוב הן על נתוני העבר הידועים ועל תחזיות לעתיד, יישום המתודולוגיה, קביעת השווי בהתבסס על המתודולוגיה שהוגדרה, עריכת מבחני תקפות לממצאים במטרה לבחון את רגישות השווי לשינויים בפרמטרים עיקריים.

בבחירת מעריך שווי יש לבחון את היקף הניסיון והרקע המקצועי שלו בהכנת הערכות שווי לחברות פרטיות. קביעה ויישום המתודולוגיה בהערכות שווי הינו עיקר המהות המקצועית בביצוע הערכות שווי חברת סטארט אפ, המאפשר קביעת המודל המתאים, להערכת שווי מתאימה לנסיבות העניין. הערכת שווי נכונה למועד הכנתה או בסמוך לכך, שכן שינויים החלים בחברה, בענף  וכד' משליכים על שינוי שווי החברה.

ההבדל המאפיין הערכת שווי חברת סטארט אפ לעומת חברות אחרות, הוא ההיסטוריה הקצרה של החברה, כך שלרוב אין עבר שניתן להישען עליו. על כן, שיטות ההערכה יקבלו עידון ושוני לעומת הערכת חברה וותיקה. לרוב נשענים על נתונים כמו ערכו של המיזם, החלטות המשקיעים, התפתחות עתידית אפשרית, הכנסות עד היום, שלבי פיתוח הבאים ועוד.

במשך שנים ארוכות, צף בראשכם רעיון מדהים שיכול לשנות את העולם שלנו לטובה ואפילו לעזור לאנשים, לסביבה, או לבעלי החיים. אחרי עבודה קשה הוצאתם את הרעיון לפועל וכעת, יש לכם סטארט אפ משלכם. הכל מתקדם לא רע, אבל יכול היה להיות אפילו יותר טוב לו רק הייתם מצליחים לגייס עוד מימון.

הערכת שווי לחברת סטארט אפ היא הליך שמומלץ לבצע בדיוק במקרים כאלו, בכדי לנסות להבין כמה כסף עליכם לגייס בכדי להשיג את המטרות שלכם. בנוסף, גם במקרים חלילה של פירוק הסטארט אפ או סכסוך בין שיתופים, תידרש הערכת שווי בכדי לנהל מו"מ יעיל והוגן עבור הצדדים. בכל אחד מהמקרים הללו, המומחים של אורי דהן ושות' ישמחו לסייע גם לכם להציל את הסטארט אפ שלכם, או לכל הפחות להיפרד ממנו ללא רגשות קשים.

הערכת שווי לחברת סטארט אפ שונה מכל הערכת שווי אחרת

ההבדל בן הערכת שווי לחברת סטארט אפ לחברות אחרות, הוא ההיסטוריה של החברה. הכי סטארט אפ לרוב מאופיין בהיסטוריה קצרה יחסית (בהרבה מקרים), כך שאין הרבה נתוני עבר שאפשר להישען עליהם. על כן, שיטות ההערכה שונות מאלו בהן ישתמש היועץ לצורך הערכת חברה וותיקה. לרוב נשענים על נתונים כמו ערכו של המיזם, החלטות המשקיעים, התפתחות עתידית אפשרית, הכנסות עד היום, שלבי פיתוח ועוד.

סטארט אפ הוא עסק לכל דבר

הרי בסופו של דבר, כשרוצים לבצע הערכת שווי לחברת סטארט אפ מסתכלים עליה כעסק לכל דבר. נכון שמדובר ברעיון שמטרתו לשנות את העולם, אבל הרעיון הזה אמור גם להניב תשואה בגין ההשקעה הרבה. אורי דהן ושות' פועלים בתחום הייעוץ הכלכלי כבר 25 שנה, עם ידע והיכרות עם התהליכים הייחודיים אותם עובר סטארט אפ עד להפיכתו לחברה מניבה, או חלילה עד לפירוקו. לא משנה באיזה שלב בחיי הסטארט אפ מדובר – בין אם במימון וגיוס, פירוק שותפות או סכסוך, עם ידע מקצועי וניסיון של למעלה משני עשורים, עם הייעוץ המקצועי והמתקדם כל עניין יקבל את הפתרון הראוי לו.