Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

הערכת שווי מוניטין

סוגיית הערכת שווי מוניטין אינה פשוטה כלל ועיקר. מעבר לסוגיה החשבונאית המצויה בכל פירוק מוניטין או מכירתו, הרי בפירוק שיתוף בין בני זוג אופי חלוקת שווי המוניטין היא עניין התלוי בנסיבות, ונתון לשיקול דעת בית המשפט.

מעבר לשווי העסק כעסק חי יש לעסק מוניטין. בית המשפט העליון קבע כי המוניטין מבטאים את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו – מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק. העסק בעל המוניטין משמר את הרגלם של לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו.

בית המשפט אף קבע כי גם במקרים בהם מה שמשפיע על הלקוחות לשוב לעסק, הינו תכונותיו האישיות של בעל הנכס, ניתן למכור מוניטין. אפילו במקרים בהם יש יחסי אמון מיוחדים אותם לא ניתן למכור כגון: בין רופאים, עו"ד ורו"ח לבין לקוחותיהם נקבע כי ניתן למכור את פירות המוניטין.

כיצד מתבצעת הערכת שווי מוניטין

קיימות שלוש גישות / שיטות עיקריות להערכת שווי מוניטין :

  • היוון רווחים עתידיים – בהסתמך על חישוב הרווח השנתי הממוצע בשנים קודמות. שיטה זו מעוררת קשיים הן מעצם העובדה שהרווח נובע לא רק ממוניטין אלא גם מנכסים אחרים מוחשיים או לא מוחשיים, וכן עקב קושי מעשי בבחירת מספר השנים בו יוכפל ממוצע הרווחים, שכן לשם בחירת המכפיל הנכון יש להעריך את אורך חיי העסק.
  • השיטה היחסית  – הפער שבין הרווח שהפיק העסק לבין הרווח המקובל בענף. שיטה זו מניחה כי כל העסקים בענף מפיקים רווח אחיד ולכן כל רווח עודף מיוחס למוניטין.
  • השיטה השיורית  –  שיטה זו אומצה ע"י בית המשפט העליון. על פי שיטה זו לעסק נכסים שונים כגון מזומנים, הלוואות, מלאי, קנין רוחני, כוח עבודה פעיל וכן מוניטין וערכו של העסק כעסק חי.

בשיטה זו מופחת ממחיר התמורה שנשתלמה בעד העסק כולו ערך השוק של כל אחד מהנכסים האחרים והיתרה תיחשב כערכם של המוניטין ושל העסק כעסק חי. החיסרון בשיטה זו הינו שהמוניטין והערך של העסק כעסק חי מחושבים יחדיו ללא הפרדה.

יישום הערכת שווי מוניטין בפירוק שותפות ואיזון משאבים

נושא הערכת שווי מוניטין עולה לא אחת בסוגיות של פירוק שותפות ואיזון משאבים ובעיקר בתיקי גירושין. רעיון המאמץ המשותף בהקשר זה העומד ביסודו של עיקרון החלוקה השווה, והמבוסס על תרומה שוות ערך כלכלי מצד בן הזוג, העוסק בטיפוח המשפחה ובגידול הילדים הוא הרציונל העיקרי לראות גם במוניטין נכס בר חלוקה.  המוניטין נגרם באמצעות מאמץ, זמן, עבודה, השקעה כספית, וכד'.  הפריטים האלה נמנים עם נכסי השיתוף, וממילא גם פירות הנכס, המוניטין, חייבים להימנות על נכסי השיתוף.

ניתן אפוא לראות במוניטין העסקי, נכס שנצבר במאמץ משותף.  נקודת המוצא היא כי שני בני הזוג תורמים, כל אחד לפי דרכו, במידה שווה לרווחת המשפחה. תרומתו של כל אחד מבני הזוג איננה בהכרח תרומה כספית ממקורות חיצוניים, להכנסות ורווחים הנצברים בקופה המשותפת. יכול שתהיה תרומה של עבודת בית, טיפול בילדים ובחינוכם, ואף על ידי קיומו וטיפוחו של בית משותף – במשמעותו הגשמית, הרוחנית והרגשית – כך שבן הזוג השני יכול לעבוד מחוץ לבית, בלי שעול טרדותיו יהיה עליו.

מהו מוניטין? מדובר בתפישה חיובית של אדם פרטי או עסק, בעיניי אחרים. לא מדובר רק בתחושת בטן או בביקורות טובות בגוגל שנכתבות על ידי לקוחות וקולגות, אלא במושג שיש לו תוקף משפטי של ממש. באמצעותו, מבצעים הערכת שווי לחברה כשהוא מהווה גורם מכריע על רווחיות העסק. הערכת שווי מוניטין באופן מקצועי ומדויק תוכל להתבצע אך ורק על ידי אנשי מקצוע שמכירים את החישובים המיוחדים הללו, ומבינים שמדובר בהרבה יותר משם טוב. מומחים כמו אורי דהן ושות' עוסקים מזה שנים בהערכות מוניטין, מתוך הבנה שמדובר באמצעי חשוב להבנת פוטנציאל רווחי של עסק, ויש לנהוג בו בזהירות.

האם הערכת שווי מוניטין היא באמת הכרחית?

באופן עקרוני, בעל עסק שטוען שאי אפשר למדוד מוניטין, הערכת השווי שלו תהיה חלקית בלבד ותישען על נכסים פיזיים בלבד, תוך התעלמות מוחלטת מגורם המודד את פוטנציאל הרווח של העסק ובמשאבים אחרים שהושקעו בו. הערכת שווי מוניטין משפיעה עד מאוד על אורח החיים של עסקים שונים, בתנאי שאכן יש בה צורך. למה הכוונה? למשל, חברה הנמכרת לצרכי מיזוג עם חברה אחרת או פירוק, לא תזדקק להערכת שווי מוניטין שכן אין בכך כל משמעות, הרי החברה הולכת לעבור שינוי של ממש. על כן, הערכת שווי של מוניטין תהיה הכרחית עבור עסקים פעילים שגם נשארים בסביבתם התחרותית. מתוך תוצאות ההערכה, יוכלו העסקים להסיק מסקנות ולעדכן את פעילותם בהתאם.

להסתכל לעסק שלכם בעיניים

קשה לקבל ביקורת או לבחון את האמת על משהו שעבדתם עליו כל כך קשה, בעיקר כשמדובר בעסק שלכם, פרי עמלכם. עם זאת, הערכת שווי מוניטין גם מאפשרת לכם לתכנן טוב יותר את העתיד; להבין היכן אתם עומדים ואם צריך לשנות אסטרטגיה, לעשות זאת מתוך הבנה מלאה של המצב ושל היעדים החדשים שאולי תצטרכו להציב לעצמכם. אצל אורי דהן ושות' תקבלו ליווי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, בכדי להגיע למסקנות המתבקשות והמדויקות שיעזרו לכם לפעול נכון, ולהתאים את עצמכם לתנאי השוק שמשתנים ללא הרף, עד להצלחה בטוחה.