Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

הערכת שווי של חברה

תהליך הערכת שווי של חברה

תהליך ביצוע הערכת שווי של חברה דורש בחינה מעמיקה של סביבת העסק, ניתוח ואפיון מידע ונתונים פיננסיים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של העסק, דוחות פנימיים כגון מאזני בוחן, ודוחות אחרים. התהליך כולל בחינת היחסים הפיננסיים במאזן ובדוח הרווח וההפסד, המפרטים את מידת יעילות פעילותו של העסק, רמת הנזילות, הרווחיות, המינוף ועוד.

כדי להגיע למסקנות איכותיות ככל הניתן, המשקפות נכונה את שווי החברה, יש לאסוף נתונים רלוונטיים במידה מספקת לפעילות החברה בשוק ואף נתונים הקשורים למתחרים.  זאת כדי ליצור תשתית אפיון פיננסי מתאימה לביצוע הערכת שווי של חברה, המאפשרת השוואה ובחינה יסודית של מצב העסק או החברה. זאת הן בהשוואת נתוני העסק על ציר הזמן  והן לעומת הענף והמתחרים.

הערכת שווי של חברה נעשית במספר גישות הכוללות את גישת המכפיל, גישת השווי הנכסי, גישת היוון תזרים מזומנים ועוד. גישת היוון תזרים המזומנים הינה הגישה השלטת והיא משמשת במרבית הערכות השווי. על-פי גישה זו נגזר שווי החברה מהערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי בתקופה מוגדרת בתוספת הערך הנוכחי של החברה או הפרויקט בתום תקופת הבדיקה. עידון מסוים לגישה זו מתקבל באמצעות היוון תזרים המזומנים החופשי שאיננו ממונף באמצעות הלוואות כאשר עודף החוב על המזומן מופחת מהשווי (עודף מזומן על חוב מתווסף לשווי).

הנושאים המרכזיים בשיטה זו נוגעים לקביעת שיעור ההיוון ולהנחות הבסיס עליהן נשען התזרים. גישת השווי הנכסי מתאימה לעסקים או חברות בהם מתקיימת סטגנציה בפעילות העסקית, כגון חברות נדלן מניב. גישת המכפיל לוקה בחסר ממספר סיבות (נתונים בעלי אופי שונה, אי מתן ביטוי לצמיחה ולאפיון פיננסי מפורט ועוד). ניתן ליישם מספר גישות במקביל.

הערכת שווי של חברה – סייגים

הערכת שווי של חברה אינה מדע מדויק והיא נעשית על סמך נתונים ידועים מחד ותחזיות מאידך. מטרת הערכת שווי של חברה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן נתון, על כן ההערכה שלהלן נכונה בסמוך למועד כתיבתה ולא בטווח של זמן ממועד זה. הסיבות לכך מגוונות והן כוללות בין היתר תנודות ושינויים אותן חווה החברה או העסק, שינויים ענפיים, שינוי מבנה הפעילות הפיננסי של החברה ועוד. המסמך חייב לשקף באופן הוגן וסביר את שווי פעילות החברה, עד למועד העריכה שלו. הוא ישקף סקירת שוק, תחזיות כלכליות, הנחות יסוד ומכלול פרטים ומידע רלוונטי אחר.

אדם שמבקש לפתוח עסק ולהפוך אותו לחברה של ממש, זקוק לשנים ארוכות של עבודה קשה כדי להשיג את המטרה. בכדי לוודא היכן הוא עומד, יוכל לבצע הערכת שווי של חברה ולבחון האם הוא אכן עומד ברף שהציב לעצמו, או שמא יש לו לאן לשאוף. הערכת שווי נבצע גם במקרים בהם נרצה להעביר בעלות, למכור חברה או לקנות חברה, לאמת מחיר רכישה בפני הרשויות השונות, בעת מעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ ועוד. במידה וגם אתם עומדים בפני עסקה שכזו, המומחים של אורי דהן ושות' ישמחו לעמוד לרשותכם וללוות אתכם בתהליך הרגיש.

על תהליך הערכת שווי של חברה

הערכת שווי של חברה הוא נושא מורכב ומסובך שדורש ניסיון וידע של שנים, לצד מומחיות והבנה בדו"חות כספיים וכן איסוף נתונים, לעתים איסוף בינלאומי במידה והלקוח עוסק בפעילות גם מחוץ לגבולות ישראל. כל נתון יש לנתח ולתת פרשנות, המבוססת על הידע והניסיון של איש המקצוע. המשמעות היא, שנתון אחד יכול לקבל מספר פרשנויות שונות, אם פניתם לכמה גורמים במקביל. כך, גם משקלם של המדדים בכל תהליך הערכה ישתנה על פי מצב העסק ו\או המטרה לשמה הוחלט לבצע את ההערכה.

אז איך אפשר לדעת מה נכון?

נשאלת השאלה, איך בכלל אפשר לדעת איזו הערכת שווי של חברה שתקבלו תהיה הכי מדויקת? התשובה תלויה בידע והניסיון של הגורם המקצועי שתפנו אליו. מזה 25 שנה המשרד של אורי דהן ושות' מלווה ומסייע לבעלי עסקים שמבקשים לבחון את עצמם, לשאול את עצמם היכן הם עומדים והאם הם מסתפקים בזה. שמבקשים להתקדם ולטפס אפילו גבוה יותר במעלה הסולם או לבצע מהלך שיש בו רמת סיכון מסוימת. עם מחקר כלכלי מקצועי המתמקד באיסוף נתונים והסקת מסקנות מדויקת, ניתן להגיע לתוצאות הרצויות ולבנות תכנית מותאמת לקוח שבסופה, מחכה ההצלחה. כל העבודה מתבצעת תוך שיתוף מלא של הלקוח בכל השלבים, מתוך הבנה שמדובר באחד הצעדים האמיצים שבעל עסק מחליט לעשות וששקיפות מולו, הינה ערך שלא ניתן לזלזל בו.