Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

חוות דעת אקטוארית

נעים מאוד, אקטואר. סביר להניח שמעולם לא שמעתם עליו, אך למען האמת מדובר בגורם שיש לו השפעה ניכרת על תחומים רבים בעולמות המשפט השונים. ביכולתו של האקטואר להנפיק חוות דעת אקטוארית הנדרשת למשל בדיני משפחה (הליכי גירושין בעיקר), תביעות ביטוחיות ודיני עבודה, פנסיה, נזיקין ועוד. זוהי חוות דעת שחייבת להיות מנוסחת למשעי והיא מכילה היבטים חשבונאיים, אקטואריים, משפטיים – כל אלו לצד נתונים שיש להם השפעה על תהליכים משפטיים רשמיים ובעיקר על התוצאה שלהם. אורי דהן ושות' עושים זאת מזה שנים רבות, וכעת מזמינים גם אתכם לקבל חוות דעת מקצועית, אמינה ומדויקת.

למה הכוונה כשמדברים על חוות דעת אקטוארית

בבתי המשפט עולות לעתים סוגיות בהם אדם או גוף ציבורי מסוים, יתבעו גוף אחר או אפילו אדם אחר. במצב זה, הצד התובע נדרש להציג את דרישותיו מהצד הנתבע, כשבדרך כלל מדובר בפיצויים. למשל, דרישה לפיצויי פיטורים חייבת להיות מנומקת ומספרית, ואף מוכחת. חוות דעת אקטוארית מסבירה ומפרטת את הסכום המצוין; מדוע הוא הסכום שנבחר, מהם הנתונים שהובילו לחישוב הזה, ועוד.

כמובן שחוות הדעת אינה סופית וניתן לחלוק עליה, אך מטרתו של האקטואר היא לנסח את חוות דעתו כך שתהיה ברורה וחד משמעית ככל האפשר. בדרך זו, לא ניתן יהיה לערער עליה. האקטואר חייב לנסח את חוות דעת באובייקטיביות מלאה, תוך שהוא מוודא את טיב הנתונים ומברר כיצד התנהל העובד לפני שפוטר, וכיצד הייתה נראית הסיטואציה במידה ולא היה מפוטר. כשכל הנתונים הללו לפניו, יוכל לקבל הערכה מדויקת יותר.

לא מתפשרים על חוות הדעת שלכם

כשמדובר במסמכים רגישים כל כך כגון חוות דעת אקטוארית אין להתפשר על פחות מהגורם המקצועי ביותר שיוכל לנסח עבורכם את חוות הדעת הברורה, המדויקת והחזקה ביותר. המשרד של אורי דהן ושות' מציע שירותי אקטואריה מתקדמים בתחומים המשפט השונים, כבר למעלה מ-20 שנה. בשיתוף מלא של הלקוח והקפדה גם על הפרטים הקטנים ביותר, תנוסח בסופו של דבר חוות דעת חדה וברורה שתשיג את המטרה, מול מערכת המשפט הקשוחה.