Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

פעילויות אחרות

  • ניסיון רב ומגוון  בניהול, כחברים פעילים, כיועצים מלווים – בחברות, ובהנהלות תאגידים (דירקטוריונים)
  • בניית מערכי הרצאות ותוכניות לימוד, מתן הרצאות והדרכות במגוון נושאים כלכליים ועסקיים – ניהול, פיתוח עסקי ושיווקי, פיננסים, נהלים ועוד.
  • כתבות תחקיר כלכליות  לכתבי עת כלכליים ופיננסיים, לעיתונות, למגזינים מקצועיים במגוון נושאים