Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

תוכניות עסקיות, מצגות לתוכניות עסקיות ותוכניות לפיתוח עסקי

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים, טושטשו פרטים מזהים ובמרבית העבודות הוצגה רק תמצית המנהלים.
אין לעשות שימוש בחומר המוצג באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מ"אורי דהן ושות', יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון".

 1. תוכנית עסקית – חברה לשיווק והתקנה של מותג בינ"ל בתחום מטבחי יוקרה
 2. תוכנית לפיתוח עסקי – שירותים לענף הבנייה
 3. תוכנית עסקית – הקמת זיכיון ברשת ארצית בענף המזון המהיר
 4. תוכנית עסקית – חברה לייצור ושיווק מטוסי אולטרה לייט
 5. בדיקת כדאיות כלכלית ותוכנית עסקית להרחבת בית חולים / מרכז רפואי
 6. תוכנית עבודה לפיתוח עסקי – חברת שירותים
 7. תוכנית עבודה לפיתוח עסקי – חברה מסחרית
 8. תוכנית לפיתוח שיווקי
 9. תוכנית עסקית – חברה לייצור מערכות מתקדמות למל"טים (אנגלית)
 10. מצגת – חברה לייצור מערכות מתקדמות למל"טים (אנגלית)
 11. יצור ושיווק סיטונאי מותג משקפיים – תכנית עסקית (אנגלית)
 12. חברה לייצור ושיווק טלפונים סלולאריים ואביזרים – תכנית עסקית (אנגלית)
 13. חברה לפיתוח וייצור תוספי מזון וויטמינים – תכנית עסקית (אנגלית)