Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

תרומה לקהילה

משרדינו פועל ותורם לקהילה במישורים שונים:

  • אורי דהן חבר בוועד המנהל של עמותת "עין יעל" (תפקיד בהתנדבות) – במסגרת פעילות זו אורי תורם מניסיונו לניהול עסקי ופיננסי של העמותה.
  • התנדבות בעמותת מיל"ה (מומחים למען הקהילה) – במסגרת זו אנו תורמים בסיוע באמצעות הכוונה וליווי מקצועי למשפחות וליחידים במצוקה כלכלית.
  • סיוע כלכלי ועסקי למשפחות נפגעות פעולות איבה ולעסקיהן באמצעות האגף לשיקוף בביטוח הלאומי(עבודה בשכר מופחת).
  • שיתוף פעולה עם סניף האוניברסיטה העברית של עמותת "פעמונים"(Paamonim.org) המסייעת למשפחות לאזן את תקציבן, באמצעות ייעוץ עסקי חינם למשפחות המפעילות עסקים קטנים.